top of page

Me You & All the others

גבי נתן | גל שקדי | נורית פורת | תמר מוסקוביץ ושלומי שילינגר

אני, אתה וכל השאר הינה תערוכה משותפת לחמישה יוצרים צעירים המגיעים מעולם האיור והעיצוב הגראפי. גבי נתן, גל שקדי,נורית פורת, תמר מושקוביץ ושלומי שילינגר המציגים עבודות בטכניקות שונות שיצרו במהלך השנה האחרונה

פניה החזותיים של העיר משתקפים בנוף הארכיטקטוני, דרך מוסדות התרבות, המסחר ומרכזי בילוי ופנאי, משמשים כתפאורה דינאמית לתשתית חברתית סבוכה ומרתקת המורכבת מאוסף של פרטים אינדיבידואלים ומהאינטראקציה ביניהם. הקולות השונים הנשמעים מתוך התערוכה מבטאים דיאלוג אישי וישיר המתקיים בין המרקם האורבאני (העיר) לבין המרקם האנושי (החברה)
הקושי בהתמודדות עם חיים עירוניים, תובעניים והישגיים, השעבוד לתרבות הצריכה, לכסף ולמעמד חברתי, לצד תופעות חברתיות כמו אלימות או אדישות, נוכחים באופן סמוי וגלוי בעבודות המוצגות בתערוכה

אוצרת : סאלי הפטל נווה

 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Success! Message received.

bottom of page